महाकाली उच्च मा.वि., नयाँगाउ

 • कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म Face to Face बसाई ब्यवस्थापन र Project Work/Group Work Method लागू ।
 • कक्षा १० का कमजोर विद्यार्थीलाई छुट्टै अर्को कोठामा गणित विषय पढाउने ब्यवस्था ।
 • कक्षा १० को मासिक परीक्षा र पुरस्कार ।
 • शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुबाट छात्रवृत्तिकोष स्थापना (हाल रु. २,००,०००  को अक्षय कोष भैसकेको)
 • शिक्षकहरुले छुट्टै छात्रवृत्ति ब्यवस्था ।
 • प्राथामीक  तहको छुट्टै विहिबार अतिरिक्त क्रियाकलाप ।
 • ब्यवस्थित विज्ञान प्रयोगशाला
 • विद्यार्थी  Out Pass Card को ब्यवस्था ।
 • कम्प्युटर इन्स्टिच्युट सञ्चालन ।
 • क्या.वि. र चाडपर्व पनि वचत गर्ने शिक्षकलाई (नगद पुरस्कार) ।
 • प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार ।
 • विषयगत समिति र विभाग र तहगत संयोजकको ब्यवस्था ।
 • आमा अन्तरक्रिया र नगद पुरस्कार ।
 • SMC/PTA  सचेतना तालिम