पेशागत विकास तर्फ

(१) सात गा.वि.स.का १४ विद्यालयका २८ जना अंग्रेजी शिक्षकहरुलाई Action Aid को सहयोगमा १२ दिने अंग्रेजी तालिम प्रदान ।
(२) Help Nepal को सहयोग र Rato Bangala Foundation को आयोजनामा ९ वटा विद्यालयका २६ जना ग्रेड  शिक्षकहरुलाई वालकेन्द्रित शिक्षण सम्बन्धि १८ दिने तालिम प्रदान ।
(३) मा.वि / नि.मा.वि. हरुका विषयगत शिक्षकहरुबीच नियमित अन्तरक्रियात्मक नेटवर्किङ ।
(४) सात गा.वि.स.का कम्प्युटर शिक्षकलाई एक हप्ते कम्प्युटर हार्डवेयर तालिम प्रदान ।
(५) सात गा. वि.स.का स्वास्थ्य इन्चार्जहरुलाई सफ्टवेर तालिम प्रदान ।