भौतिक तर्फ

१. इन्टरनेट र इन्ट्रानेट संचालन
२. स्वास्थ्य कार्यालय (७ गा.वि.स. का) लाई Laptop वितरण
३. माध्यमिक बिद्यालयमा इ–लाइब्रेरी स्थापना
४. अन्तरक्रियात्मक बसाई ब्यवस्थापन
५. नयाँगाउँमा कृषि तथा पशु विकास टेलिसेन्टर स्थापना ।
६. आकर्षक कक्षाकोठाहरु र कक्षा कोठाको भौतिक ब्यवस्थापन ।
७. शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सफ्टवेयरको जडान र प्रयोग ।
८. विषयगत कर्नर / डिस्प्ले बोर्डहरुको ब्यवस्था ।
९. डस्टवीन, कुचो आदिको ब्यवस्था र सफा विद्यालय हाता निर्माण
१०. माध्यमिक बिद्यालयमा शैक्षिक तथा लेखा सम्बन्धि सफ्टवेयर सञ्चालन