महाकाली मा.वि. नाल्दुम, नगरकोट

  • विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन
  • प्रत्येक महिना कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गरी प्रत्येक विद्यार्थीको ग्रुपवाइज रेकर्ड राखी पुरस्कारको ब्यवस्था ।