वाग्देवी उच्च मा.वि., ज्याम्दी

  • प्रार्थना लाइनमा पि.टि. सञ्चालन ।
  • कक्षा १–३ मा कक्षा भित्रै कम्प्युटर र प्रयोग ।
  • कक्षा १–३ मा बुक कर्नरको ब्यवस्था ।
  • एस.एम.सी. ले रु. ३,००० र शिक्षकहरुले आधा महिनाको तलब चन्दा स्वरुप जम्मा गरी विद्यालयलाई कम्प्युटर खरीद ।
  • आमा पुरस्कार ।
  • वृक्षरोपण ।
  • अतिरिक्त कक्षा लिने शिक्षकहरुलाई पुरस्कार प्रदान ।