डेडीथुम्का उच्च मा.वि., महादेवस्थान

  • विद्यालय रङ रोगन र कोटेशन लेखन ।
  • विषयगत विभाग र तिनको छुट्टै अफिस ब्यवस्था ।
  • विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्था ।
  • विषयगत समिति र तहगत संयोजक ।
  • नमूना विद्यालयमा शैक्षिक भ्रमण ।
  • कक्षा १–३ मा फेस टु फेस बसाई र बुक कर्नर ।